Політика конфіденційності

«Політика конфіденційності» (далі - Політика) - документ, що визначає порядок обробки, захисту, систематизації, розкриття і видалення персональних даних зареєстрованого на Сайті користувача (далі - Користувач), яка вчинила акцепт користувальницької угоди Сайту (далі - Угода). Політика також регламентує правила отримання Користувачами рекламно-інформаційних розсилок Сайту по електронній пошті.

Політика є невід'ємною частиною Угоди. Контролером і обробником персональних даних Користувача є компанія «Legalbet» (адреса: Букулту 11, Рига Латвія, LV-1005, далі - Оператор).

Увага!

Сайт не призначений для використання неповнолітніми особами (до 16 років для громадян ЄС, до 21 років - для громадян України). Оператор не має технічної можливості точно встановити вік Користувача, при відсутності даних, прямо на те вказують. Якщо Ви, батько або законний представник такої особи, виявили, що він зареєструвався на Сайті, передав свої персональні дані, або Ви не давали згоду на обробку його даних - Вам належить негайно звернутися до Оператора із заявою про видалення даних і / або аккаунта неповнолітньої особи .

Оператору з заявою про видалення даних і / або аккаунта неповнолітньої особи.

1. Загальні положення

1.1. Терміни та визначення, що вживаються в Угоді, застосовні по тексту Політики.

1.2. Реєстрація на Сайті і подальше використання Сайту під своїм акаунтом означає беззастережну згоду Користувача з Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональних даних. У разі незгоди з цими умовами Користувач зобов'язується припинити використання Сайту. Повний текст згоди на обробку персональних даних Користувача наведено на Сайті за посиланням.

1.3. Зв'язок з Оператором з будь-яких питань обробки персональних даних в рамках Політики здійснюється за адресою електронної пошти: [email protected].

1.4. Під персональними даними розуміється завантажена Користувачем на Сайті в процесі реєстрації, управління аккаунтом, використання Сайту інформація, що дозволяє прямо або побічно ідентифікувати Користувача як фізичну особу.

1.5. Користувач, завантажуючи на Сайт свої персональні дані, авторізуемся на Сайті під своїм логіном, дає беззастережну згоду Оператору на обробку всіх персональних даних, які стали відомими в результаті використання Сайту, незалежно, чи були такі дані запитані Оператором або повідомлені з ініціативи Користувача.

1.6. Для будь-яких звернень до Оператору за фактом обробки персональних даних Користувачеві слід використовувати вказану при реєстрації адресу електронної пошти, а в разі її втрати негайно повідомити про це Оператору будь-яким доступним йому способом.

1.7. Оператор має право здійснити будь-які доступні йому дії з метою підтвердження даних, зазначених Користувачем на Сайті і / або в процесі його використання. У разі якщо персональні дані та / або інформація, залишена Користувачем, виявляться з яких-небудь причин недостовірними, Оператор має право, але не обов'язок, не брати їх до уваги і / або негайно видаляти.

1.8. Будь-які персональні дані, завантажені Користувачем, сприймаються Оператором «як є» і не підлягають обов'язковій попередній перевірці на предмет достовірності. Тягар відповідальності за достовірність наданих персональних даних несе особисто Користувач.

1.9. При розкритті або надання персональних даних третім особам Оператором дотримуються вимоги забезпечення законності і конфіденційності.

1.10. До обробці персональних даних відповідно до Політики можуть ставитися такі дії (операції) як збір, отримання, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.11. Обробка персональних даних здійснюється будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних Оператора, як з використанням засобів автоматизації, так і без використання таких засобів. Обробка персональних даних, завантажених Користувачем, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 № 2297-VI.

1.12. Користувач зобов'язується використовувати тільки свої персональні дані. У разі виникнення у третіх осіб претензій до Оператору щодо незаконного використання персональних даних, які не належать Користувачу, Користувач зобов'язується врегулювати такі претензії самостійно і за свій рахунок, а також компенсувати Оператору всі витрати і збитки, понесені ним внаслідок допущеного Користувачем порушення цього пункту.

2. Основні права суб'єкта персональних даних

2.1. Користувач має право на отримання від Оператора підтвердження щодо того, чи знаходяться його персональні дані в обробці, таким чином, він має право на доступ до персональних даних. Це право реалізовано шляхом надання Користувачеві аккаунта на Сайті, де він може самостійно переконатися в цьому факті.

2.2. Інформацію про мету обробки персональних даних, про термін, протягом якого Оператором будуть оброблятися персональні дані, Користувач може отримати, уважно прочитавши відповідні розділи Політики.

2.3. Користувач має право вимагати від Оператора видалення персональних даних, завантажених їм, обмежувати їх обробку або заперечувати проти обробки.

2.4. У разі виявлення порушення Політики, Користувач має право подати скаргу в наглядовий орган.

2.5. Користувач має право вимагати від Оператора без невиправданої затримки виправлення неточних персональних даних, а також має право самостійно доповнити персональні дані в своєму акаунті в розділі «Про себе».

2.6. За заявою Користувача його персональні дані видаляються Оператором без невиправданої затримки.

3. Оброблювані персональні дані

3.1. Оператор приймає і обробляє наступні персональні дані в обов'язковому порядку:

3.1.1. Адреса електронної пошти Користувача - необхідний для реєстрації на Сайті. Термін зберігання: протягом всього терміну використання Сайту.

3.1.2. Логін Користувача - також необхідний для реєстрації і подальшої авторизації на Сайті; термін зберігання: протягом всього терміну використання Сайту.

3.1.3. Пароль Користувача - необхідний для реєстрації на Сайті і подальшої авторизації. Термін зберігання: протягом всього терміну використання Сайту.

3.1.4. Інформацію з соціальних мереж, що знаходиться у відкритому доступі, в разі якщо Користувач при реєстрації використовував функцію «Вхід через соцмережі».

3.2. Оператор приймає і обробляє наступні персональні дані і призначену для користувача інформацію, залишені за бажанням Користувача:

3.2.1. Дані, які Користувач може повідомити в розділі «Про себе» після авторизації під своїм логіном і паролем, увійшовши у вкладку «Мій профіль» на Сайті. Термін зберігання: протягом всього терміну використання Сайту.

3.2.2. Інформацію про обрану Користувачем букмекерську контору з числа представлених на Сайті. Дана інформація використовується тільки для формування рейтингу. Термін зберігання: протягом всього терміну використання Сайту.

3.2.3. Коментарі Користувача в різних розділах Сайту (блоги, новини, конкурси, індивідуальна сторінка букмекерської контори, беттинг-центр, прогноз будь-якого експерта або Каппера і ін.). Термін зберігання: протягом всього терміну функціонування Сайту.

3.2.4. Файли cookie Користувача, необхідні для роботи сервісів статистики, які відстежують поведінку Користувача на Сайті, а також для зручності і персоніфікації використання Сайту. Аналіз анонімних даних файлів cookie дозволяє Оператору зрозуміти, як Користувачі взаємодіють з різними сторінками / розділами / модулями Сайту, щоб Оператор міг зробити їх краще. Термін зберігання: протягом 1 (одного) року з моменту залишення їх на Сайті.

3.2.5. Дані, що дозволяють ідентифікувати Користувача і його дії в букмекерській конторі, включаючи прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, реквізити документа, що посвідчує особу (вид, серія, номер, дата видачі, найменування органу, що видав документ, код підрозділу органу, що видав документ), адреса реєстрації, ІПН, номера мобільного телефону, адреси електронної пошти, реквізити платіжних документів Користувача, пов'язаних з його діями в букмекерській конторі.

Зазначені дані необхідні Оператору для представлення інтересів Користувача перед третіми особами - букмекерськими конторами. Термін зберігання: протягом представлення інтересів Користувача перед букмекерською конторою, але не менше 6 (шести) місяців.

3.3. Коли персональні дані обробляються виключно для статистичних цілей, вони можуть зберігатися протягом більш тривалого періоду, ніж зазначено вище, з урахуванням застосування відповідних технічних і організаційних заходів захисту прав і свобод Користувача.

3.4. Відносно всіх персональних даних Користувача зберігається їх конфіденційність, за винятком випадків, коли Користувач самостійно вирішив опублікувати свої дані на Сайті у відкритому доступі (наприклад, в коментарях або в особистому профілі).

3.5. У разі продажу Сайту новому власнику переходять усі зобов'язання по дотриманню умов Політики.

4. Мета обробки даних. інформаційна розсилка

4.1. Обробка персональних даних заснована:

– на принципах законності і справедливості;

– на обробці тільки такої інформації, яка відповідає цілям її обробки;

– на відповідності змісту і обсягу оброблюваної інформації заявленим цілям обробки.

4.2. В цілому, обробка персональних даних здійснюється з метою забезпечення повноцінного функціонування Сайту, для створення облікового запису Користувача на Сайті, подальшої авторизації на Сайті, а також для збору статистичної інформації, необхідної Оператору для модифікації Сайту, поліпшення його споживчих властивостей.

4.3. Персональні дані Користувача можуть також використовуватися для розсилки електронних листів з метою прямого адресного маркетингу. Користувач має право в будь-який час відмовитися від такої обробки, скориставшись відповідною кнопкою відмови в своєму акаунті або перейшовши за посиланням в листі «Відмовитися від розсилки». До моменту відмови Користувач визнається погодився особою на обробку його персональних даних із заявленою в цьому пункті метою.

4.4. Під час реєстрації Користувач може самостійно вибрати, чи хоче він отримувати розсилку, поставивши галочку навпроти пропозиції «Отримувати найцікавіше з нашого сайту на пошту» на сторінці реєстрації.

4.5. Після реєстрації на Сайті в разі початкової відмови від розсилки Користувач може змінити своє рішення і здійснити підписку на розсилку в своєму акаунті в розділі «Мій профіль», натиснувши кнопку «Редагувати» і проставивши відповідну галку в інтерфейсі, що відкрився. Таким чином, рекламно-інформаційна розсилка здійснюється виключно за явною і прямою вимогою і / або згоди Користувача, що підтверджується їм самостійно, шляхом подвійного підтвердження підписки (технологія doubleopt-in) безпосередньо з електронного листа, отриманого на вказану Користувачем при реєстрації адресу або в акаунті в розділі «Мій профіль».

4.6. Якщо Користувач бажає уточнення персональних даних у разі, коли персональні дані є неповними, неточними або неактуальними, або бажає відкликати свою згоду на обробку персональних даних, Користувач може зробити це шляхом натискання на кнопки (переходу по посиланнях) «Актуалізувати дані» або «Відписатися» відповідно в будь-якому з листів або повинен направити офіційний запит Оператору на адресу електронної пошти [email protected] з темою «Уточнити персональні дані» або «Припинити обробку персональних даних». У листі необхідно вказати електронну адресу і відповідну вимогу. При відкликання згоди на обробку персональних даних Користувач також повністю відмовляється від отримання рекламно-інформаційних розсилок на вказану при реєстрації адресу електронної пошти.

4.7. Оператор використовує надані Користувачем дані з метою:

4.7.1. Відправки повідомлень рекламно-інформаційного характеру на електронну пошту Користувача, вказану при реєстрації і підписці;

4.7.2. Для здійснення діяльності з просування своїх послуг, а також послуг букмекерів-партнерів;

4.7.3. Оцінки та аналізу роботи системи Оператора;

4.7.4. Інформування Користувача про акції, бонуси і спеціальні пропозиції букмекерів за допомогою розсилок по електронній пошті.

4.8. Оператор також має право використовувати персональні дані Користувача з метою, що не суперечать чинному законодавству України.

4.9. Користувач згоден, що оброблювані Оператором персональні дані не є надлишковими по відношенню до заявлених цілей їх обробки.

5. Політика зберігання даних

5.1. Зберігання персональних даних здійснюється відповідно зі згодою Користувача протягом терміну, встановленого в Політиці.

5.2. Зберігання персональних даних здійснюється не довше, ніж цього вимагають цілі їх обробки. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособленню після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей (наприклад, видалення облікового запису Користувача).

5.3. Зберігання персональних даних, цілі або вимоги до обробки яких різні, здійснюється окремо в рамках інформаційної системи Оператора або, за умови зберігання на матеріальних носіях, в рамках службових обов'язків відповідного підрозділу Оператора.

5.4. Співробітник Оператора, який має доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням трудових обов'язків забезпечує зберігання інформації, що містить персональні дані, що виключає доступ до них третіх осіб. За відсутності співробітника на його робочому місці не знаходиться документів, що містять персональні дані. При виході у відпустку, службове відрядження та інших випадках тривалої відсутності співробітника на робочому місці він передає документи та інші носії, що містять персональні дані, особі, на яке локальним актом Оператора буде покладено виконання його трудових обов'язків. У разі якщо таку особу не призначено, то документи та інші носії, що містять персональні дані користувачів, передаються іншому співробітникові, що має доступ до персональних даних за вказівкою керівника відповідного структурного підрозділу Оператора.

5.5. При звільненні працівника, який має доступ до персональних даних, документи та інші носії, що містять персональні дані, передаються іншому співробітникові, що має доступ до персональних даних за вказівкою керівника структурного підрозділу і з повідомленням інспектора із захисту даних.

6. Передача і видалення даних

6.1. Оператор здійснює передачу даних третім особам тільки у відповідності із розділом і чинним законодавством. Користувач згоден з передачею його персональних даних третім особам в рамках вирішення спірних ситуацій. Як правило, треті особи, яким Оператор має право передати персональні дані Користувача - букмекерські контори, які представлені на Сайті. У разі, якщо третю особу не представлено на Сайті, однак, Оператору необхідно передати персональні дані Користувача з метою виконання зобов'язань в рамках Угоди, Оператор зобов'язується повідомити додатково мету обробки і склад персональних даних Користувача, які необхідно передати третій особі. Якщо Користувач у відповіді на запит Оператора надав дані для передачі третім особам, такі дії Користувача розцінюються як згода Користувача на передачу наданих персональних даних третій особі.

6.2. Передача персональних даних Користувача можлива з метою обробки скарги Користувача на адресу дій або бездіяльності легально працюючої букмекерської контори, інформація про яку представлена на Сайті. Згода на обробку персональних даних включає в себе право Оператора на передачу даних букмекерській конторі. У разі якщо букмекерська контора запросить у Оператора дані Користувача, включаючи логіни, номери телефонів, паспортні дані, то Користувач зобов'язується їх надати Оператору протягом 1 (Одного) робочого дня з моменту направлення відповідного запиту. Користувач згоден з обробкою Оператором будь-яких запитаних з метою вирішення спірної ситуації з букмекерською конторою персональних даних, а також з метою публікації на Сайті інформації після вирішення спірної ситуації як приклад сформованої практики обробки скарг. Такі дані передаються представникам букмекерської контори і зберігаються у Оператора до повного вирішення спірної ситуації з букмекерською конторою, а в разі публікації їх на Сайті як приклади вирішення спірної ситуації - на весь термін функціонування Сайту, після чого знищуються.

6.3. Оператор може призвести передачу персональних даних Користувача у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

6.4. Надання персональних даних Користувача - громадянина України - за запитом державних органів України здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

6.5. Оператор передає дані Користувача своїм працівникам для здійснення ними своїх службових обов'язків. Зокрема, працівники Оператора можуть вести реєстр записів даних та здійснювати інші дії з метою повноцінного функціонування Сайту.

6.6. За заявою Користувача, спрямованої Оператору по електронній пошті, персональні дані Користувача підлягають видаленню з бази даних Оператора і знеособленню на Сайті в максимально технічно можливий короткий термін.

6.7. Персональні дані та / або інформація, залишені Користувачем в процесі реєстрації на Сайті і в процесі використання Сайту, підлягають незамедлителен

7. Політика захисту даних

7.1. Оператор приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

7.2. Доступ до Сайту здійснюється по захищеному (зашифрованому) протоколу HTTPS. На програмному забезпеченні Сайту забезпечено запобігання несанкціонованому доступу до інформації та (або) передачі її особам, які не мають права на доступ до інформації.

7.3. Пароль від аккаунта Користувача зберігається в хешірованному вигляді.

7.4. Також з метою забезпечення безпеки персональних даних Оператором проводяться такі заходи:

7.4.1. Визначаються загрози безпеки персональних даних при їх обробці на Сайті;

7.4.2. Застосовуються всі доступні Оператору організаційні і технічні заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних при їх обробці на Сайті;

7.4.3. Призначаються відповідальні за обробку персональних даних Користувача особи з числа працівників Оператора;

7.4.4. Застосовуються засоби захисту інформації, які пройшли в установленому порядку процедуру оцінки відповідності;

7.4.5. Проводиться оцінка ефективності вжитих заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних;

7.4.6. Приймаються процедури, спрямовані на виявлення фактів несанкціонованого доступу до персональних даних;

7.4.7. Проводиться відновлення персональних даних, модифікованих або знищених внаслідок несанкціонованого доступу до них;

7.4.8. Встановлюються правила доступу до персональних даних, оброблюваних Оператором, а також забезпечується реєстрація та облік всіх дій, що здійснюються з персональними даними на Сайті;

7.4.9. Використовується тільки сертифіковане ліцензійне програмне забезпечення на робочих станціях Оператора, задіяних в обробці персональних даних;

7.4.10. Забезпечується обмеження доступу на технічному і організаційному рівні до робочих станцій Оператора, задіяним в обробці персональних даних;

7.4.11. Здійснюється постійний контроль над прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки персональних даних.

7.5. Оператор не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали доступ до персональних даних Користувача в результаті несанкціонованого доступу до Сайту та / або програмного забезпечення Оператора, а також внаслідок інших протиправних дій, скоєних третіми особами, коли оператор не міг їх передбачити або перешкодити їм.

8. Заключні положення

8.1. Політика є загальнодоступним документом, його діюча редакція завжди розташована на сторінках Сайту за посиланням legalbet.com.ua/privacy-policy 

8.2. Оператор має право в односторонньому порядку змінити текст Політики без попереднього повідомлення про це Користувача. В такому випадку належним повідомленням Користувача буде публікація нової редакції Політики на сторінках Сайту. Відповідальність за своєчасне ознайомлення з діючою редакцією Політики несе Користувач.

8.3. Всі розбіжності і спори, що виникають у зв'язку з використанням персональних даних Користувача, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України в претензійному досудовому порядку. Термін відповіді на претензію з питань обробки персональних даних складає 30 (тридцять) календарних днів з моменту отримання претензії. У разі якщо спір не знайшов дозволу в досудовому порядку, він підлягає розгляду в суді за місцем знаходження Оператора.

8.4. До Політиці додається її невід'ємна частина - «Політика використання файлів cookie».

ДАНІ ПРАВОВЛАСНИКІВ

Назва: «Legalbet»

Адреса: вул. Букулту б. 11, м. Рига, Латвія, LV-1005

Телефон: +371 2 9353531

Електронна пошта: [email protected].


Назва постачальника послуг хостингу: DigitalOcean

Адреса постачальника послуг хостингу: 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013

Контактні дані хостинг-провайдера доступні за посиланням - https://www.digitalocean.com/support/